Metodiken bygger på att individen ska få ökad kännedom om vattnets egenskaper i förhållande till den egna kroppen. Nelms metod använder vatten som ett medel för att främja olika aspekter av lärande av rörelse, ökad sensorisk medvetenhet och ökad kroppskännedom, men målet är även att effekten ska uppnås på land. Det kan vara genom att ge ökad självkänsla och livskvalitet hos individen, något som också kan ge stor samhällsekonomisk betydelse. Målet är inte att lära sig att simma, även om en positiv bieffekt kan bli att man blir tryggare i vattnet.

Principerna i Nelms metod bygger på Milton Nelms arbete vilket kommer att vara centralt i projektet. Läs mera om Milton Nelms här.

Principerna i Nelms metod baserar sig på nervsystemets reaktion på vattnet, mekanisk, sensorisk och emotionellt. Ett annat viktig fokus är ”kvalitet i övningarna” (rytm, flexibilitet, kroppskontroll, sekvenser) målet att skapa en förändring genom att guida dem genom olika erfarenheter i vattnet.

Vatten är en miljö som ger många sensoriska intryck för människor, som inte är möjligt på land. I Nelms metod blir dessa sensoriska intryck hanterade av individen, antigen själva eller med hjälp av en lärare, för att rytmisk öka eller minska nivåer av sensoriska stimuli för att skapa ökad rörelseförmåga och motorisk kontroll.  Det som särskiljer Nelms metod från de andra metoderna är att man jobbar med kroppskänsla, rörelse och att få ökade kopplingar mellan nervbanorna genom att skapa kontrollerad turbulens i vattnet som övergår i kontrollerade flöden och tryck. Vattnet har en flödesdynamik som skapar en fördröjning och också ger draghjälp, i en rytm. Det används för att individen ska lära sig att förutse, planera och respondera på vattnets rörelser. Metoden aktiverar och styrker respiratoriska strukturer genom att jobba med kontrollerade andningsövningar för att skapa medvetenhet, lugn och att stärka de interna strukturer som en del av en övergripande behandlingsstrategi.

Ni kan nå läsa de första nio sidor i vårt utbildningsmaterial – som ger en kort beskrivning av metoden och projektet. Klicka på bilden under:

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062