Simklubben Poseidon, har i samarbete med Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda Folkhögskola fått stöd från Arvsfonden för att driva projektet ”Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsvariationer.” Projektet kommer pågå i 3 år, med start från 1. Januari 2019.

Syftet med projektet är att utveckla en metod (Nelms metod) som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer (för barn, unga och vuxna). Målet är även att effekten ska uppnås på land. Metodiken kommer bygga på Milton Nelms tankesättet, som också kommer vara involverad i projektet.

Vi fokuserar på att utveckla Nelms metod för dessa tre grupper:

  1. Personer med förvärvad hjärnskada, som efter stroke eller olyckor.
  2. Personer med medfödd hjärnskada, cerebral pares.
  3. Autismspektrumsyndrom

Projektets första år kommer fokusera på att utveckla och testa metoden. Under år 2 och 3 ska vi utbilda målgruppen/stödpersonerna i metoden. Stödpersoner kan vara anhöriga, assistenter, instruktörer etc. Vi förväntar oss att utbilda ca 250 personer i metoden, där målet är att minst 1/3 av dessa är från målgruppen. Under projektperioden kommer vi också utbilda ca 20 mentorer, som är tänkt vara personer som själva har en funktionsvariation och som har lärt sig metoden. Dessa ska fungera som ett stöd i träningsgrupperna och som en ambassadör för metoden/projektet.

Projektet har redan ingått samarbete med Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland, Göteborg Parasportförbund och SLS Göteborg som kommer utbilda sig i metoden och erbjuda träning för målgruppen. Vi kommer också ingå samarbete med flera organisationer.

Vi är så oerhört glada och tacksamma över detta stöd från Arvsfonden och ser framemot att börja jobba med projektet säger Hilde Elise Hansen, projektledare.

Kontaktperson:

Hilde Elise Hansen, SK Poseidon, hilde@skposeidon.se telefon: 046-2740062

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062