Instruktörsutbildningen i Nelms Metod

Detta är en utbildning på 2-3 utbildningsträffar, med tid till att träna mellan utbildningsträffen.

Utbildningen riktar sig mot:

1)     Du som själv har en funktionsnedsättning, och vill lära mera om hur du kan träna själv i vatten eller hur leda andra.

2)     Du som är anhörig, assistent eller är med i en förening/organisation som vill leda träningar i vatten för målgruppen.

Utbildningen kommer vara en kombination av teori och träning i bassäng. Bassängen håller en temperatur på ca 30 grader. Utbildningen kommer föregå delvis på engelska. Utbildningen förutsätter att ni efteråt tränar med målgruppen/tränar själva. Vi kommer följa upp med 1-2 kortare träffar à 3 timmar, samt besök.

Utbildningen kommer att ge dig kunskaper om hur kroppen fungerar i vatten och du lär dig övningar som du kan använda för att träna upp rörelseförmågan och den sensoriska medvetenheten.
Efter utbildningen är målet att vi ska följa upp den träning i vatten som du förväntas genomföra med besök och återträffar för att ytterligare utveckla metoden och övningarna.

För att delta på utbildningen måste du vara över 18 år, förstå engelska och kunna delta aktivt i bassängen. Det förutsätter också att du efter utbildningen använder dina kunskaper och tränar antigen själv om du tillhör målgruppen eller med en grupp eller en person med funktionsnedsättning.

Projektet är geografiskt begränsad till Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Göteborgsområdet och Västmanland. Vi prioriterar därför deltagare därifrån.

Utbildare på instruktörsutbildningen är Milton Nelms, som har utvecklad metoden, och projektgruppen till Nelms Metod.

Läs vår folder digitalt här:

Vi har också gjort en film om metoden – den ser ni här:

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Gilla Vatten
Box 1555
22 101 Lund

info@gillavatten.se
046-152067