IMG_5324 - Version 2
IMG_5233 - Version 2
IMG_0391 - Version 2

Brainswim

Simning är väldigt komplext och svårt att lära sig. Att simma bra och effektivt är ännu mer utmanande. När en person är rädd och ska lära sig denna viktiga livslånga kunskap som simning är blir detta mer än en utmaning, det blir nästan omöjligt.

Rädda människor vill ofta undvika vatten, men de är väldigt sårbara om de hamnar i en olyckssituation i vatten och det kan i värsta fall kosta dem livet. I en situation där en rädd människa hamnar i vatten utsätter de även andra personer för en risk när de försöker rädda dem. Logiskt sett kommer vattenrädda personer att överföra deras rädsla till sina egna barn, vilket skapar en ond cirkel.

Många simskoleprogram hanterar rädsla för vatten som en del av processen att lära sig simma. Gilla Vatten är annorlunda i sitt kärnändamål, kursen fokuserar på rädslan, genom olika övningar jobbar man avsiktligt med att inaktivera rädslan.

Simkunnighet är ofta sedd som förmågan att ta sig från ett ställe till ett annat. De flesta simskoleprogram har riktmärken som identifierar när en person är en ”simmare”, eller är ”simkunnig”.  Dessa riktmärken är exempelvis baserade på att ”kunna simma 200 meter”. Emellertid menar grundarna av Brainswim att det är två kritiska riktmärken som måste uppnås innan man börjar ta sig från ett ställe till ett annat i vatten. Dessa två riktmärken, som är beroende av varandra, handlar om att hantera sina rädslokänslor, att klara av att lugnt och tryggt kontrollera kroppen 360 grader i vatten, oavsett orientering. Att kunna ”paddla” runt i vatten under en tid betyder nödvändigtvis inte att eleven på riktigt har lärt sig att klara sig själv i vattnet på ett säkert sätt. De flesta olyckorna som resulterar i död händer i naturligt vatten, sjöar, hav och floder, under oförutsägbara omständigheter som blir emotionella och som ger upphov till att kroppen tvingas in i desorienterade positioner. Under sådana omständigheter och utan att klara av de två viktiga riktmärkena är en persons simkunnigheter inte tillförlitliga eller hållbara.

Resultatet av  metoden Brainswim är att rädsla elimineras genom att uppnå riktmärkena, dvs att hantera sin rädsla för vatten samt att lugnt och kontrollerat hantera sin kropp 350 grader i vattnet. En elev som gått en Gilla Vattenkurs är redo att lära sig att simma med en grund av emotionell kontroll som vill ge dem möjligheten att simma bra och simma säkert, hela livet ut.

De olika stegen i utbildningen gör att man lätt kan individanpassa och därmed hantera olika former av funktionsnedsättningar, barns olika situationer och familjerelaterade orsaker till att just det barnet inte lärt sig simma under sin tidiga barndom.

Milton Nelms och Shane Gould

Brainswim är utvecklat av Shane Gould och Milton Nelms

Shane Gould och Milton Nelms är båda ledande experter och innovatörer inom simteknik i världen idag och har livslång erfarenhet i att undervisa i simning och vattenvana.

Shane in the pool Milt på Fiji

Shane är från Australien och tog 1972 fem OS-guld i simning. Hon har efter det jobbat som simlärare och håller nu på att doktorera inom simning och kultur. Shane säger att ”simning är ett universellt språk, men varje land har sina egna tankar och värden för generell simerfarenhet”. Shane säger att simning representerar lek och glädje, men för vissa kan det skapa ångest och rädsla.

Milton har konstruerat ett utvecklingsprogram för toppidrottare och föreläser i simteknik. Miltons arbete har utnämnts till ett av de 25 mest betydande bidragen i Amerikansk simning under de sista 25 åren. Han föreläser, coachar och hjälper simklubbar, simförbund och simskolor i USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Asien, Skandinavien och Mellanöstern. Han är personlig konsult till tre Universitet i USA och ett antal elitsimmare, bland andra guldmedaljören från OS i London, Dana Vollmer.

Milton och Shane har arbetat tillsammans i tolv år med att designa och utveckla simprogram för alla åldrar och färdigheter. Deras program är baserade på unika och grundliga principer om hur människan reagerar emotionellt och psykisk i vatten.

Utbildningen i Brainswim ger en unik möjlighet att ta del av Shane och Miltons erfarenheter och kunskaper, samt få en djupare förståelse av vilken inverkan vatten har på människan.

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062