_O2Q0481
_O2Q0577
_O2Q0503

Bakgrund

 

Gilla vatten är ett projekt startats upp av SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research. Det är ett projekt som ska hjälpa de barn/unga mellan 11-18 år som inte kan simma och är rädda för eller ovana vid vatten. Enligt Skolverkets kursplan för idrott och hälsa ska alla eleverna kunna simma efter årskurs 6. Ändå är det 5600 barn per år som inte kan simma efter 6:e klass (Skolverket 2014).

Med projektet ”Gilla vatten ” vill vi införa en ny undervisningsmetod för ökad trygghet i vatten, s k Brainswimming. Metodiken är speciellt lämplig för barn som känner rädsla för att vara i vatten/inte kan simma. Målgruppen för projektet är både siminstruktörer/simlärare som vi vill utbilda sig i metodiken Brainswimming och de barn och unga mellan 10-18 år som inte kan simma och som känner sig otrygga i vatten.  Målet är att barnen efter avslutad kurs skall känna sig tryggare i vatten och få en genuin vattenvana, som de kan ha glädje av hela livet. Vi arrangerar kontinuerlig utbildning i metodiken för instruktörer. Dessa ska sen arrangera kurser lokalt för barnen. Kursen genomförs som intensivkurs på 10 dagar, med 1 timme instruktion om dagen. Forskning och erfarenhet har visat att detta ger bäst resultat.

Projektet hade i perioden 2014-2017 stöd från Arvsfonden . Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill prova nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Vilka är vi?

 

SK Poseidon
SK Poseidon är verksam i Lund, och bildades år 1940. SK Poseidon har verksamhet inom två av de stora simidrotterna, simning och simhopp. SK Poseidons verksamhet täcker in alla nivåer, från babysim, plask och lek, teknikskola och motionssimning till tävlingsverksamhet inom simning, simhopp och masterssimning. Varje år har SK Poseidon över 2000 medlemmar, där huvuddelen simskolebarn. SK Poseidon arbetar aktivt med att utveckla sin organisation.

Swedish Center for Aquatic Research (SCAR)
SCAR arbetar med att utveckla simning och aktivitet i vatten, och har knutit till sig en grupp med några av värdens bästa tränare och forskare inom området. SCAR samarbetar med Lunds Universitet med att starta upp olika forskningsprojekt och utveckla metodik inom simning. SCAR arrangerar vartannat år konferensen, World Aquatic Development Conference, som samlar runt 500 deltagare från hela värden.

Gilla Vatten samarbete också med följande organisationer; Immigranternas Riksförbund och Invandrarnas Riksförbund i Sverige (IRIS) 

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062