IMG_0760
IMG_0775
IMG_0783

Vi har samlat samman några artiklar och rapporter om simkunnighet och drunkning.

Skolverket (2014): 

Skolverket (2010): Rapport om Simkunnighet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010): Varför drunknar barn? En retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige.

Artikel i Läkartidningen, nr 10, 2004 om tidigare studier på simkunnighet och drunkning
Staffan Janson (2004): Inga barn skall behöva drunkna i Sverige

Artikel i Läkartidningen, nr 24, 2010
Staffan Janson m. fl. (2010): Barn med ensamstående förälder riskgrupp för drunkning

       

ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ARVSFONDEN</span> </span>

KONTAKTA OSS

 

Gilla Vatten
e-mail: info@gillavatten.se
telefon: 046-152067

Box 1555
22 101 Lund

FACEBOOK