IMG_1571 - Version 2
GOPR0016
IMG_0080 - Version 2

Sverige är ett riktigt vattenland, med 96 000 sjöar och 2 500km strandremsa. Vi har också många vattendrag och det är allt fler som skaffar pool i sina trädgårdar. Att kunna simma är viktigt utifrån ett livräddningsmässigt perspektiv, men är väl så viktigt utifrån ett kulturellt och socialt perspektiv. Många aktiviteter är knutet till aktivitet i och vid vatten. Att kunna simma anses vara en självklarhet för många, men det är det inte för alla. Det att inte kunna simma, att inte känna sig trygg i vatten, gör att man hämmas socialt, då det är många aktiviteter man inte kan delta i. Att kunna simma och känna sig trygg i vatten förstärker individens självkänsla och självförtroende. Vi anser att det en rättighet att lära sig simma och vara trygg i vatten.

[/vc_column]

ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ARVSFONDEN</span> </span>

KONTAKTA OSS

 

Gilla Vatten
e-mail: info@gillavatten.se
telefon: 046-152067

Box 1555
22 101 Lund

FACEBOOK