Vill du lära mer om hur du kan använda vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer?

Projektet erbjuder två olika utbildningar i Nelms Metod:

Intro-kurs i Nelms Metod

Detta är en kort kurs på ca 3 timmar, varav ca 1 timme intro/teori och ca 2 timmar i bassäng. Denna kursen riktar sig till dig som själv har en funktionsnedsättning. Här lär du dig hur du kan träna själv i vatten.

Om du är intresserad av detta kontakta oss på info@nelmsmetod.se

Instruktörsutbildningen i Nelms Metod

Detta är en utbildning på 2 x 1 dag, med tid till att träna mellan utbildningsträffen.

Utbildningen riktar sig mot:

1)     Du som själv har en funktionsnedsättning, och vill lära mera om hur du kan träna själv i vatten eller hur leda andra.

2)     Du som är anhörig, assistent eller är med i en förening/organisation som vill leda träningar i vatten för målgruppen.

Utbildningarna kommer vara en kombination av teori och träning i bassäng. Bassängen håller en temperatur på ca 30 grader. Utbildningen kommer föregå på svenska, men också delvis på engelska. Utbildningen förutsätter att ni efteråt tränar med målgruppen/tränar själva.

Utbildningen kommer att ge dig kunskaper om hur kroppen fungerar i vatten och du lär dig övningar som du kan använda för att träna upp rörelseförmågan och den sensoriska medvetenheten.
Efter utbildningen är målet att vi ska följa upp den träning i vatten som du förväntas genomföra med besök och återträffar för att ytterligare utveckla metoden och övningarna. 

För att delta på utbildningen måste du vara över 18 år, förstå engelska och kunna delta aktivt i bassängen. Det förutsätter också att du efter utbildningen använder dina kunskaper och tränar antigen själv om du tillhör målgruppen eller med en grupp eller en person med funktionsnedsättning.

Utbildare på instruktörsutbildningen är Hilde Elise Hansen och Milton Nelms (digitalt), som har utvecklad metoden.

Kontakt oss på info@nelmsmetod.se för att anmäla din intresse.

 

 

 

 

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062