Vill ni bli lokal arrangör av Gilla Vatten

Vill ni vara med att flera barn till att känna sig trygga i och gilla vatten?
Då har ni möjlighet att bli en lokal arrangör for Gilla Vatten.
Bakom projektet står SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research. Projektet har fått stöd från Arvsfonden och kommer att pågå i tre år. 

Gilla Vatten är ett projekt riktat mot barn som efter 5:e klass inte kan simma. I Sverige är det 7800 barn per år som inte kan simma efter 5:e klass. Enligt Skolverkets kursplan för idrott och hälsa ska de kunna simma efter 6:e klass.

Målgruppen för projektet är både siminstruktörer/simlärare som vill bli utbilda i metodiken Brainswim, och de barn som efter 5:e klass inte kan simma och som känner sig otrygga i vatten. Målet är att barnen efter avslutad kurs ska känna sig tryggare i vattnet och få en genuin vattenvana, som de kan ha glädje av hela livet. Det kommer att arrangeras en kurs i metodiken för instruktörer i november. Projektet kommer första året att starta upp i Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Därefter utvidgas projektet for att år tre omfatta hela Sverige.

Bli lokal arrangör!
Vill din förening bli lokal arrangör? Som lokal arrangör får ni kostnadsfritt en 3 ½ dagars lång utbildning av era instruktörer i metodiken Brainswim (1-4 instruktörer per arrangör).Metodiken är utvecklat av Milton Nelms och Shane Gould och är inriktad på barn med vattenrädsla, funktionsnedsättning och kulturella skillnader, och har fokus på att få barn att bli trygga i vatten. I år vill det bli utbildat 40 instruktörer från Skåne, Småland, Blekinge och Öland. Totalt över tre år kommer det att utbildas 640 instruktörer i hela Sverige.

Vem kan bli en lokal arrangör?
Alla föreningar, skolor och organisationer som önskar att bidra till att barn blir trygga i vatten. Det kan exempelvis vara en simklubb, en skola/fritidsgård, förening för barn med funktionsnedsättning, scoutförening, föreningar som arbetar med invandrarbarn, lokala simhallar med mera.

Som arrangör förväntas det att ni håller i minst två kurser per utbildad instruktör för barn inom målgruppen. Av instruktörerna krävs det endast att de har vattenvana och kan simma. Da utbildningen hålls på engelska så måste instruktören behärska detta. Kursen för barnen måste hållas inom ett år efter avslutad utbildning. Ni står själva för att organisera kurserna för barnen, som exempelvis bokning av bassäng, informera målgruppen om kursen, kontakt med föräldrar med mera. Det är max fem barn per instruktör på kursen. En viktig del är att nå ut till barnen i målgruppen och barnens föräldrar och få dem att förstå varför det är viktigt att genomgå denna utbildning och lära sig vara trygg i vattnet.

Målet är att kursen ska vara gratis för barnen. ”Gilla Vatten” jobbar i dagsläget med att hitta finansiering till detta. Det finns även möjlighet att söka bidrag lokalt, exempelvis via Idrottslyftet för idrottsföreningar. Det finns även många lokala stipendier och fonder där man kan söka pengar, samt sponsorer. Ni får gärna kontakta Gilla Vatten och få tips till finansiering.

Hur blir ni lokal arrangör?
Ta kontakt med Gilla Vatten för att anmäla er intresse, antigen på mail: info@gillavatten.se eller telefon 046-15 20 67. Skicka så in en kortfattad ansökan innan 1 oktober, där ni skriver kort om er organisation, varför ni vill vare med som lokal arrangör och hur ni planerar att nå målgruppen.

Viktiga datum:

1 oktober 2014: Sista ansökningsdag för att bli en lokal arrangör.
20-23 november 2014: Utbildningssamling för instruktörer.

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062