Vikingaskolan i Lund är nöjda med Gilla Vatten

vikingaskolan2

Simklubben Poseidon, som är lokal arrangör av Gilla Vattenkurser i Lund, har samarbetat med bland annat Vikingaskolan i Lund. Malin Pantzar, rektor, säger så här:

”Vikingaskolan och eleverna i vår förberedelseklass har under läsåret 14/15 deltagit i projektet Gilla vatten. Då många av våra elever i vår förberedelseklass inte fått möjlighet att, i tidig ålder, erhålla vattenvana var deltagandet i detta projekt av stor vikt. För dessa elever var detta ett första stort steg mot en framtida simkunnighet och ett betyg i ämnet idrott och hälsa. Att få möjlighet att tillsammans med erfarna instruktörer lugnt och i sin egen takt kunna skapa sig en vattenvana uttryckte eleverna som något värdefullt. Flera elever uttryckte efter avslutad intensivkurs en önskan om att få delta igen. Den ökade känslan av tryggheten kring vatten har också gjort att vi som skola, med gott resultat, nu kunnat erbjuda alla våra äldre elever i förberedelseklass simundervisning då alla elever nu vågar ta sig an detta. Vi fortsätter gärna samarbetet med Gilla Vatten-projektet framöver.”

Gilla Vatten ser självklart fram emot fortsatt samarbete mellan SK Poseidon och Vikingaskolan. Och hoppas på fler samarbeten mellan olika lokala arrangörer och skolor.

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062