Vi söker personer till referensgruppen i projektet Nelms metod

Jobbar du med träning i vatten för personer med funktionsnedsättning, har själv en funktionsnedsättning och tränar i vatten eller har ett barn/anhörig med funktionsnedsättning?

Projektet Nelms metod söker personer som kan tänka sig att vara med i vår referensgrupp, och vara med att vidareutveckla och testa Nelms Metod. Vi önskar särskilt att ha med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och personer som tillhör målgruppen.

Simklubben Poseidon, har i samarbete med Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda Folkhögskola fått stöd från Arvsfonden 3 år framåt för att driva projektet ”Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsvariationer.” Syftet med projektet är att utveckla en metod (Nelms metod) som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer (för barn, unga och vuxna). Målet är även att effekten ska uppnås på land. Metodiken kommer bygga på Milton Nelms tankesättet, som också kommer vara involverad i projektet.

Huvudfokus första året är att utveckla och testa Nelms metod. Vi kommer börja med att utbilda 20–25 personer, som kommer vara vår referensgrupp under första året. Det kommer vara en mix av yrkesgrupper som jobbar med funktionsnedsatta i vatten (sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra som jobbar på habilitering i vatten), stödpersoner (anhöriga, assistenter, instruktörer från frivilliga föreningar) och personer som själva har en funktionsnedsättning.

Utbildningen kommer totalt vara på ca 2–3 dagar med införing i principerna bakom metoden, och tillsammans testar vi ut övningar och anpassar de till de olika målgrupperna. Utbildningen kommer föregå i mitten av juli. Vi kommer stå för kostnaden för utbildningen, med övernattning och mat till deltagarna. (Resa till/från måste ni stå för själva)

Efter utbildningen ska referensgruppen hålla i träningar för personer med funktionsnedsättning för att testa ut övningar och upplägg. Antal personer som deltar på varje träning kan variera utifrån den enskildas behov och möjligheter. Några har en träningsgrupp och andra flera. Personerna med funktionsnedsättning som deltar på träningarna kommer vara viktiga i evalueringen av hur metoden, strukturen och arbetssättet fungerar och hur vi kan utveckla metoden vidare.

Vi kommer prova besöka alla i referensgruppen någon gång under träningsperioden. Både för att handleda, men inte minst för att ta del av erfarenheterna som de utbildade referenspersonerna och målgruppen får.

År 2 och 3 av projektet kommer vi erbjuda en utbildning till målgruppen/stödpersoner. Mer information om detta kommer.

Vill ni ha mer information om projektet och referensgruppen eller vill anmäla ditt intresse. Ta kontakt med projektledare Hilde Elise Hansen på mail: hilde@skposeidon.se eller telefon: 046-2740062.

 

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062