Vattenvana bör ingå i kravet för simkunnighet i skolan

Att ha en god vattenvana menar vi i Gilla Vatten är viktig för att kunna lära sig att simma och att kunna hantera en svår situation i vatten. Även om man kan simma 200 meter, betyder inte det att man är trygg i vatten och kan hantera en svår situation i vatten. När man sedan hamnar i en otrygg situation i vatten och upplever rädsla i samband med utmattning, så kan man få panik och i värsta fall drunkna. 

Trygg Hansa publicerade den 4 juni 2015 en undersökning som visade att en av fem vuxna svenskar inte skulle klara av att falla i vattnet, få huvudet under ytan och sedan simma 200 meter, varav 50 på rygg. Det är vad som krävs för att ta Simförbundets Vattenprovmärke. Tio procent tror inte att de skulle kunna hålla sig flytande i tio minuter. Läs om undersökningen här.

I Norge får de nya krav för skolsimmet till hösten. De norska kraven har mycket större fokus på vattenvana och att kunna flyta, dyka och rotera i vatten. I Sverige är kravet endast att man ska kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg. Vi i Gilla Vatten tycker dessa krav är mycket bättre än de vi har här i Sverige just nu. Det är bra att kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg, men det borde vara lika viktigt att lära sig att inte bli rädd om huvudet kommer under vattnet. I hav och sjöar går det ofta vågor och man får lätt huvudet under vattnet, likaså om man trillar i från en brygga.

Rapporten till Skolverket (2010) visade att rädsla för vatten samt kulturella orsaker är de två största orsakerna till att barn inte kan simma. Lars Åke Bäckman, på Skolverket, sa i en intervju med TT den 16 december att flera lärare lyfter fram att de skulle behöva mer kunskap för att undervisa elever som inte har någon vattenvana alls. En del elever kommer in senare i skolgången, kanske från andra länder där vatten inte är en naturlig del av omgivningen.

Just detta med vattenvana erbjuder vi genom projektet Gilla Vatten. Vi vill ge ökad trygghet i vatten för de barn som i 5:e och 6:e klass är rädda för, eller ovana i, vatten och inte kan simma. Gilla Vatten använder en ny metod, Brainswim, för inlärning av vattenvana som är särskilt lämpad för denna grupp. Det finns många vattenvanekurser för små barn, men vi ser ett behov av detta hos lite äldre vattenrädda barn. Simning är väldigt komplext och svårt att lära sig. När en person är rädd och ska lära sig simma blir det mer än en utmaning, det blir nästan omöjligt. Brainswim är annorlunda i sitt kärnändamål – fokuserar på rädslan, genom olika övningar jobbar man avsiktligt med att inaktivera rädslan. Brainswim fokuserar på vattenvana och trygghet i vatten, inte simteknik. På en Gilla Vattenkurs lär sig barnen att hantera sin rädsla för vatten samt lugnt och kontrollerat hantera sin kropp 360 grader i vattnet. Att gå en Gilla Vattenkurs är för de vattenrädda barnen ett första steg för att våga vara i vatten, och för att sedan kunna delta på skolsimmet eller gå en simkurs någonstans.

_O2Q0550

Vi ska under tre år utbilda 640 personer till instruktörer i Brainswim. Dessa ska sedan ut i sin lokala miljö och hålla gratis kurser för barn. Under dessa tre år räknar vi med att minst 6500 barn har gått en Gilla Vattenkurs. Projekt har fått stöd från Arvsfonden och ska pågå i tre år.  Bakom projektet står SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research.

Läs gärna mer om projektet och metodiken på vår hemsida: www.gillavatten.se

Kontaktperson: Hilde Elise Hansen, hilde@gillavatten.se, telefon: 046-15 20 67.

 

 

 

 

 

 

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062