Inställd – Utbildning i Nelms Metod på Furuboda Folkhögskola 29 april

Utbildningen är tyvärr inställd – vi planerar nya till hösten.

Onsdag den 29 april 2020 kommer vi att genomföra en utbildning i Nelms metod på Furuboda Folkhögskola, som ligger ca 10 km söder om Åhus. (kl 09.00-17.00)

På utbildningen får du lära mer om hur du kan använda vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer? Utbildning är gratis – tack vara stöd från Allmänna Arvsfonden.

Inbjudan med mera info hittar du här:Inbjudan till utbildning i Nelms metod Furuboda – April 2020

Utbildningen är för dig som antingen själva har en funktionsnedsättning, eller ni som är stödpersoner – med det menas du som är anhörig, assistent eller är med i en förening/organisation som vill leda träningar i vatten.

Krav:

För att delta på utbildningen måste du vara över 18 år, förstå engelska och kunna delta aktivt i bassängen. Det förutsätter också att du efter utbildningen kan testa dina kunskaper med en grupp eller en person med funktionsnedsättning. Om du själv har en funktionsnedsättning, vill vi att du testar själv att träna efter metoden.

Utbildningen kommer att ge dig kunskaper om hur kroppen fungerar i vatten och du lär dig övningar som du kan använda för att träna upp rörelseförmågan och den sensoriska medvetenheten.
Efter utbildningen är målet att vi ska följa upp den träning i vatten som du förväntas genomföra med besök och återträffar för att ytterligare utveckla metoden och övningarna.

Projektet Nelms Metod har stöd från Arvsfonden i 3 år (t.o.m 2021), och utbildningen är därmed gratis. Syftet med projektet är att utveckla, och utbilda i, en metod (Nelms metod) som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer (för barn, unga och vuxna). Målet är även att effekten ska uppnås på land. Metodiken bygger på Milton Nelms tankesätt, som också kommer vara involverad i projektet bl.a. som utbildare.

För mera information om projektet och metoden se www.nelmsmetod.se

För anmälan eller mer information kontakt projektledare: Hilde Elise Hansen, SK Poseidon, hilde@nelmsmetod.se telefon: 046-2740062

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Gilla Vatten
Box 1555
22 101 Lund

info@gillavatten.se
046-152067