Simma mot vågorna

Kenneth Bystedt har skrivit en Masteruppsats vid Högskolan i Skövde som är mycket intressant för alla som jobbar med simning och nyanlända. I uppgiften har han sett på; Vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning bär nyanlända elever med sig i mötet med det svenska skolsystemet? Och han provar ge ett svar på hur kan lärare i idrott och hälsa anpassa undervisningen så att nyanlända elever får möjlighet att klara kunskapskraven i momentet simning i svensk grundskola?

kenneth-forelaser

Kenneth idrottslärare i Halmstad Kommun, och är också en av de som har utbildad sig genom Gilla Vatten, och också gått Brainswim 2 utbildningen. På bilden presenterar Kenneth uppsatsen under utbildningen i Brainswim 2 i Lund i november 2016.

I arbetet med uppsatsen har han gjort kvalitativa intervjuer med nyligen migrerade ungdomar i åldern 12–16 år, samt intervju med sakkunniga vuxna som arbetar i svenska skolor och delar de nyanländas kulturella bakgrund.

Flera av eleverna uttryckte att de kände rädsla vid åsynen av eller vid upplevelse av kontakt med öppet vatten. De flesta eleverna har ett försiktigt förhållande till öppet vatten, eftersom de inte kan simma och är rädda för att drunkna. De elever som uppger att de inte kan simma vill gärna lära sig simma. Samtliga elever ser simkunnighet som viktig i framtiden. Resultaten i uppsatsen är viktiga för lärare som utbildar nyanlända elever i idrott och hälsa för att anpassa lärandesituationer.

Läs hela uppsatsen här: Examensarbete_kenneth_bystedt_ht16 (002).

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062