4500 6:e klassare inte kan simma – Gilla Vatten gör barn trygga i vatten

Skolverket offentliggjorde i dag sin nya undersökning som visar att 4500 6:e klassare inte kan simma, ca 5 %. Lärare på drygt 400 skolor i hela Sverige har svarat på en enkätundersökning. Motsvarande undersökning gjordes 2010 bland femteklassare. Den visade att drygt 8 000 elever inte nådde upp till kunskapsmålen i den dåvarande läroplanen som gällde för årskurs 5.

Det kan verka som om simkunnigheten hos barn är blivit lite bättre, något som är bra. Samtidigt är det viktig att veta att det skiljer ett år mellan barnen i undersökningen från 2010 och barnen i årets undersökning. Vi tror tyvärr också att det finns stora mörkertal. I en undersökning gjort av Eva Kraepelien-Strid (2006) bedömde 95 % av lärarna att deras elever kunna simma 200 meter, medan endast drygt 80 % av eleverna bedömde själva att de klarar av att simma 200 meter. Den skillnaden tror Kraepeline-Strid (2006) beror på att lärarna hoppas att deras elever är tillräcklig simkunniga, hon har störst tillförlit till att eleverna själva har bäst förmåga att bedöma sin egen simkunnighet.

Rapporten till Skolverket (2010) visade att rädsla för vatten samt kulturella orsaker är de två största orsakerna till att barnen inte kan simma. De existerande metodiker som används inom simundervisning har inte fungerat på den ovan identifierade gruppen. Även om man kan simma 200 meter, betyder inte det att barnen är trygga i vatten och kan hantera en svår situation i vatten. Vi menar att många av dagens simundervisningsmetoder i skolan i huvudsak fokuserar på teknik, och inte på trygghet och vattenvana. Många traditionella undervisningsmetoder hoppar över den första och viktiga delen av simundervisningen, som handlar om att inte vara rädd för vattnet och känna sig trygg i vatten. Barnen lär sig i bästa fall simtekniken och klarar möjligen av de riktlinjer, som t.ex. Skolverken har satt upp, men känner sig ändå inte trygga i vattnet. När de sedan hamnar i en otrygg situation i vatten och upplever rädsla i samband med utmattning, så får de panik och kan drunkna.

Lars Åke Bäckman i Skolverket säger i en intervju med TT den 16 december att det är flera lärare som lyfter fram att de skulle behöva mer kunskaper för att undervisa elever som inte har någon vattenvana alls. En del elever kommer in senare i skolgången, kanske från andra länder där vatten inte är en naturlig del av omgivningen. Just detta erbjuder vi genom projektet Gilla Vatten. Vi vill ge ökad trygghet i vatten för de barn som i 5:e och 6:e klass är rädda för, eller ovana i vatten och inte kan simma. Gilla Vatten använder en ny metod för inlärning av vattenvana, som är särskilt lämpad för denna grupp, Brainswim. Vi ska under tre år utbilda 640 instruktörer/lärare i Brainswim. Dessa ska sedan ut i sin lokala miljö och hålla gratis kurser för barn. Under dessa tre år räknar vi med att minst 6500 barn har gått en Gilla Vatten kurs. Projekt har fått stöd från Allmänna Arvsfonden och ska pågå i tre år.  Bakom projektet står SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research.

Läs gärna mer om projektet och metodiken på vår hemsida: www.gillavatten.se

Kontaktperson: Hilde Elise Hansen, hilde@gillavatten.se, telefon: 046-15 20 67

 

 

 

 

 

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062