International Physical Literacy Conference i Umeå

Mellan 11–13 september var projektledare Hilde Elise Hansen och Milton Nelms i Umeå på konferensen International Physical Literacy Conference. Konferensen blev arrangerad av Sport for Life från Canada tillsammans med Change the Game från Umeå. Hilde och Milton hade två presentationer, en 1 timmes presentation om projektet Nelms Metod och en 30 min presentation om Gilla Vatten. Vi fick många positiva återkopplingar på våra projekt. Vi fick också ta del av den sista forskningen på området, samt höra om många projekt och initiativ som görs både i Sverige och internationellt. Det vi jobbar med vi våra projekter är Aquatic Literacy – rörelsesförståelse i vatten.

Physical literacy översatt till svenska betyder rörelsesförståelse. Genom rörelseförståelse utvecklar du dina färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt.

Rörelseförståelse är mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att alla ska kunna känna glädjen och viljan att röra sig. Att utveckla alla så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Vi måste förändra vår syn på hur vi utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig.

Läs mer om Change the Game och Sport for life

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062