Träning i vatten för personer med funktionsnedsättning 

Vill du vara med och testa ut hur du kan använda vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer?

Projektet Nelms metod håller i oktober de två första utbildningar i metoden. Den ena utbildningen kommer hållas i Lund 28–29 oktober och den andra i Göteborg 31.oktober. Utbildningen är gratis. Målgruppen är du som själv har en funktionsnedsättning eller du som är anhörig, assistent eller är i en förening/organisation som vill leda träningar i vatten. För att delta på utbildningen måste du vara över 18 år, förstå engelska och kunna delta aktivt i bassängen. Det förutsätter också att du efteråt testar på att antigen själv träna efter metoden, eller leder en grupp/personer och tränar efter metoden. Vi vill gärna ha återkoppling från er som går utbildningen, för att kunna utveckla metoden vidare. Projektet riktar sig mot dig som bor och verkar i Skåne, Småland, Halland, Blekinge och Göteborgs området.

På utbildningen lär du om vattnets egenskaper, hur kro ppen fungerar i vattnet och du lär övningar som du kan använda för att träna upp rörelseförmågan och den sensoriska medvetenheten. Efter utbildningen ska du fortsätta träningen själva eller hålla i träning för målgruppen. Vi kommer följa upp med besök och återträff/lokala utbildningar.

Utbildningen i Lund går på Högevallsbadet och går över två dagar. Måndag 28. oktober börjar vi 10.00 och håller på till 15.00. Tisdag 29. Oktober i börjar vi 13.00-17.00.

Utbildningen i Göteborg är på Angered Arena torsdag 31. Oktober. Vi börjar kl 13.30 och håller på till kl 20.00.

Utbildningen i Lund och Göteborg är den samma, så man går antigen den ena eller den andra.

Utbildningarna kommer vara en kombination av teori och träning i bassäng. Bassängen håller en temperatur på ca 32 grader. Utbildningen kommer föregå delvis på engelska. Utbildningen förutsätter att ni efteråt tränar med målgruppen/tränar själva. Vi kommer följa upp med två kortare träffar à 3 timmar, samt besök.

Projektet Nelms Metod har stöd från Arvsfonden i 3 år, och utbildningen är därmed gratis. Syftet med projektet är att utveckla en metod (Nelms metod) som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsvariationer (för barn, unga och vuxna). Målet är även att effekten ska uppnås på land. Metodiken kommer bygga på Milton Nelms tankesättet, som också kommer vara involverad i projektet.

Vi fokuserar på att utveckla Nelms metod för dessa tre grupper:

  1. Personer med förvärvad hjärnskada, som efter stroke eller olyckor.
  2. Personer med medfödd hjärnskada, cerebral pares.
  3. Autismspektrumsyndrom

Projektets första år kommer fokusera på att utveckla och testa metoden. Under år 2 och 3 ska vi utbilda målgruppen/stödpersonerna i metoden. Stödpersoner kan vara anhöriga, assistenter, instruktörer etc.

För mer info se www.nelmsmetod.se

För anmälning och frågor kontakta projektledare Hilde Elise Hansen på mail: hilde@nelmsmetod.se eller telefon: 046-2740062

Följ oss gärna på FB – Nelms metod

Bakom projektet står Simklubben Poseidon i samarbete med Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda Folkhögskola. Vi samarbetar också med Göteborg Parasportförbund, SLS Göteborg och Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland.

För mera information om projektet och metoden se www.nelmsmetod.se eller kontakt Projektledare: Hilde Elise Hansen, SK Poseidon, hilde@nelmsmetod.se telefon: 046-2740062

 

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062