Gilla Vatten på Vattensäkerhet 2016

Gilla Vatten deltog som utställare på konferensen Vattensäkerhet som arrangerades den 20-21 april i Helsingborg. Vattensäkerhet 2016 är en riksomfattande konferens som arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Svenska Livräddningssällskapet i samverkan med Transportstyrelsen, Konsumentverket och Region Skåne som ett led i att få ner drunkningsfrekvensen.

Programmet strack sig över två dagar och innehållt bl.a. följande blockrubriker: Aktuella händelser och erfarenheter, Regelverk och ansvar, Livräddningsmateriel och Förebyggande insatser.

Läs mer om konferensen här: www.vattensakerhet2016.se

IMG_2764

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062