Gilla Vatten deltar på Vattensäkerhet 2016 i Helsingborg

Vattensäkerhet 2016

Vattensäkerhet 2016 är en riksomfattande konferens som arrangeras den 20-21 april i Helsingborg av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Svenska Livräddningssällskapet i samverkan med Transportstyrelsen, Konsumentverket och Region Skåne som ett led i att få ner drunkningsfrekvensen. Programmet sträcker sig över två dagar och innehåller bl.a. följande blockrubriker: Aktuella händelser och erfarenheter, Regelverk och ansvar, Livräddningsmateriel och Förebyggande insatser. Gilla Vatten deltar med en utställning. Om ni är interesserad av konferensen läs mer i bifogat pdf-fil eller på konferensens hemsida: https://www.vattensakerhet2016.se/

Vattensäkerhet – pdf

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062