Erfarenhetskonferens 23 april i Varberg

Lördag 23 april, mellan kl 08.30 – 16.00, bjuder vi in till Erfarenhetskonferens för Nelms Metod i Varberg.

Vi kommer börja dagen på Clarion Hotell Fregatten, och ha lita olika presentationer och erfarenhetsdelning. Efter en god lunch kommer vi åka till Badhuset Pingvinen där vi kommer ha två timmar i bassängen. Konferensen är gratis och öppen för alla som har varit med på någon av våra utbildningar. Vi hoppas så många som möjligt av er vill vare med! Det ska bli jättekul att träffas!

Program 

08.30-9.15: Välkommen, presentation + Hilde och Peter presenterar vad vi har lärt i projektet.
9.30-10.00: ”We’re saving lives” – Simundervisningen Hofors.
Anna Virèn och Lena Marklund från Hofors presenterar hur de jobbar med Nelms Metod och Gilla Vatten i Hofors Kommun
10.00-10.30: Fika
10.30-11.00: Hur kan fysioterapeuter använda Nelms Metod?
Linda Rahm, Fysioterapeut i Västra-Götaland delar erfarenheter från vårt gemensamma projekt med utbildning av regionens fysioterapeuter.
11.00- 11.30: Erfarenheter från träningen på Furubord
Hans Johnsson och Glenn Bontin berättar om de erfarenheter de har fått av träningen efter Nelms Metod på Furubord Folkhögskola.
11.30-12.30: Workshop – vi delar erfarenheter av att träna efter Nelms Metod

12.30-14.00: Lunch + transport till simhallen + ombyte

14.00-16.00. Praktik i bassängen
Vi kommer ha diverse praktiska pass i bassängen med bl.a från Anna Virén och Lena Marklund från Hofors Kommun, Veronica Söderman och Anette Nilsson från Falkenberg Kommun.

Lite om våra presentatörer:

Anna Virèn och Lena Marklund har simundervisningen för alla elever i Hofors Kommun. De har använd den kunskapen de har fått genom utbildningen i Nelms Metod och Gilla Vatten och anpassat detta till undervisning i simning. De börjar redan från förskoleklass, och de har simning upp till 5:e klass. De har också flera elever som har funktionsvariationer. De kommer ha både en presentation i konferensrummet på förmiddag och en praktisk del i bassängen på eftermiddag. Titel på deras presentation är: ”We’re saving lives” – Simundervisningen Hofors.

Veronica Söderman kommer ha ett praktisk pass i bassängen på eftermiddagen. Till sin hjälp kommer hon ha med sig sin kollega Anette Nilsson, som också har använt Nelms Metod.

Här kan du läsa lite om Veronica och hon kommer gå igenom i bassängen:

Jag heter Veronica Söderman har jobbat som idrottslärare i 24 år. Har alltid haft elever med funktionsvariationer integrerat i min undervisning. Dels i stor, men även i liten grupp. Nu de senaste åren har jag jobbat som idrottslärare på en grundsärskola i Falkenberg. Utöver idrotten/motorikens alla moment som övas, så har jag enskild undervisning med rörlighetsträning, styrka och kondition. Att komma i kontakt med Nelms metod var också en bra väg in för ökad rörelseträning med dessa ungdomar. Då vatten har en bra effekt och ger ett behagligt motstånd.

Under mitt praktiska pass i bassängen kommer jag att visa/öva med er utifrån de ungdomar som har en stor begränsning i sin rörlighet. Utöver detta har de inget talat språk och någon dövblind. Kommunikation med din kropp och din utstrålning blir ett måste för att skapa stor trygghet i vattnet. Att ha grundtanken i ditt utförande att de ska kunna känna sig helt fria, kunna utföra egna rörelser om än så små och att hålla så lite som möjligt har varit vår stora utmaning.

Linda Rahm är fysioterapeut i Region Västra Götaland. Linda har jobbat med barn och ungdomar 0-18 år på habiliteringen i cirka 20 år. Har under hela den tiden haft motoriskträning i varmvattenbassäng. Hon har främst jobbat med barn med rörelsenedsättning, diagnoser så som muskelsjukdomar, cerebral pares och Down syndrom.

Anmäl dig redan nu till Erfarenhetskonferensen i Varberg – anmälan görs på mail till hilde@nelmsmetod.se 

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062