Deltagelse på ISAPA 2021

I mitten av juni arrangerades konferensen ISAPA (International Symposium for Adapted Physical Activity). Konferensen var i år digital något som gjorde det möjligt för oss att vara med. Hilde och Peter deltog från Nelms Metod.

Konferensen blev arrangerad av Jyväskylä Universitet i Finland. Tema på konferensen var “Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!”. Det var 7 huvud föredragshållare. Flera av dessa hade fokus på friluftsliv, och hur anpassa så personer med funktionsvariationer kan delta, det var också fokus på forskning och rättigheter. Det var i tillägg två nordiska forum, där representanter från de nordiska parasport organisationer berättade om hur paraidrotten är organiserat i de olika nordiska länderna och hur de jobbar. I tillägg till dessa föredrag och forum, så var det många olike forskare som presenterade abstract från sin forskning om fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.

Det var också flera digitala posters presentationer. Vi hade också en posters presentation för Nelms Metod, en kort 3 minuter film där Milton Nelms berättade om metoden och 3 slides där vi kort beskrev metoden och projektet.

Se vår PP-presentation här: Posters presentation ISAPA 2021 – Nelms Method

Se Milton berätta om Nelms Metod här:

 

Läs mera om konferensen här: International Symposium of Adapted Physical Activity — University of Jyväskylä (jyu.fi)

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062