Gilla Vatten är en av GEN-PEPs Peppare

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision –att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

 Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!

 Vi bidrar genom att göra flera barn och unga tryggare i vatten.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062