MVI_0077 - Version 2
IMG_1054 - Version 2
IMG_1304-version 3

Vill ni vara med att fler barn att Gilla Vatten och känna sig trygga i vatten? Då har ni möjlighet att bli en lokal arrangör för Gilla Vatten. Som lokal arrangör får ni en gratis utbildning i metodiken Brainswim för era instruktörer. Första utbildningen hade vi i november 2014 då vi utbildade 36 instruktörer från Skåne, Småland, Blekinge och Öland. Totalt har vi till nu utbildat 190 instruktörer. Nya utbildningar är planerat i oktober 2016.

Ladda ner vår broschyr här: Bli lokal arrangör

Vem kan bli en lokal arrangör?


Alla föreningar, skolor och organisationer som önskar att bidra till att alla barn blir trygga i vatten kan ansöka. Det kan exempelvis vara en simklubb, en skola/fritidsgård, förening för barn med funktionsnedsättning, scoutförening, föreningar som arbetar med invandrarbarn, lokala simhallar med mera. Vi har 18 års gräns på våra utbildningar, men vi rekommenderar att man är 20 år.

Som arrangör får ni en gratis 3 dagars utbildning i Brainswim för era instruktörer (1-4 instruktörer). Utbildare på utbildningen är Milton Nelms och Shane Gould som har utvecklat metodiken. De är båda ledande experter och innovatörer inom simteknik i världen idag och har livslång erfarenhet i att undervisa i simning och vattenvana. Projektgruppen i Gilla Vatten kommer ge er råd, stöd och handledning under projektperioden. Observera att instruktörsutbildningen är på engelska.

Som arrangör förväntar vi oss att ni håller i minst två kurser per utbildad instruktör för barn inom målgruppen. Av instruktörerna kräver vi endast att de har vattenvana och kan simma, samt att de förstår engelska, då utbildningen vill gå på engelska. Kursen måste hållas inom ca ett år efter avslutad utbildning. Ni står själva för att organisera kurserna för barnen, som exempelvis bokning av bassäng, informera målgruppen om kursen, kontakt med föräldrar med mera. Det är max fem barn per instruktör på kursen. En viktig del är att nå ut till barnen i målgruppen och barnens föräldrar och få dem att förstå varför det är viktigt att genomgå denna utbildning och lära sig vara trygg i vattnet.

Målet är att kursen ska vara gratis för barnen. ”Gilla Vatten” jobbar i dagsläget med att hitta finansiering till detta. Det finns även möjlighet att söka bidrag lokalt, exempelvis via Idrottslyftet för idrottsföreningar. Det finns även många lokala stipendier och fonder där man kan söka pengar, samt sponsorer. Ni får gärna kontakta oss och få tips till finansiering.

 

Hur blir ni lokal arrangör


Ta kontakt med Gilla Vatten för att anmäla er intresse, antigen på mail: info@gillavatten.se eller telefon 046-15 20 67.

Skicka så in en kortfattad ansökan där ni skriver kort om er organisation, varför ni vill vare med som lokal arrangör och hur ni planerar att nå målgruppen. Vi tar upp lokala arrangörer kontinuerlig, så ansök nu för att vara säkra på att få plats.

”Utbildningen i Brainswim var pedagogisk och lätt att följa. Det fanns flera belysande filmer och bilder och vi fick en möjlighet att tillämpa de kunskaper vi tagit till oss i praktiska övningar. Ledarna var respektfulla och flexibla och det var en bra stämning under hela utbildningen. Jag och min kollega har lärt oss mycket som vi kan ta med oss till vår förening i Rosengård.”

-Faiza, Somaliska Freds i Malmö-

” En utbildning som på ett enkelt sätt gav mig nya verktyg i min samling för att kunna hjälpa de som är vatten rädda. Utbildare med stor erfarenhet och en fantastisk engagemang.”

Anna Lundberg, Trelleborg Simsällskap

”På Furuboda Folkhögskola erbjuds simträning för våra deltagare. Deltagarna har någon form av funktionsnedsättning vilket yttrar sig bla i en onormal muskeltonus. I gruppen deltar personer med tex utvecklingsstörning, cerebral pares, förvärvad hjärnskada och Downs syndrom. Varierande moment tränas och Brainswim-metodiken ingår som en del. Som ansvarig simtränare kan jag notera en utveckling hos deltagare efter att Brainswim-övningar provats, övats och lärts in. Simmarna har utvecklat en större säkerhet i vattnet då de blivit mer avslappnade och därmed lyckas utföra moment som de tidigare inte bemästrade.”

Ulle Ekeberg, Simtränare, leg. arbetsterapeut & Vårdlärare på Furuboda Folkhögskola

Viktiga datum

 

8-10 oktober: Utbildning Brainswim Skellefteå (Eddahallen/Scandic Skellefteå)

14-16 oktober: Utbildning Brainswim Sundsvall (Himlabadet)

       

ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ARVSFONDEN</span> </span>

KONTAKTA OSS

 

Gilla Vatten
e-mail: info@gillavatten.se
telefon: 046-152067

Box 1555
22 101 Lund

FACEBOOK